کاردانی

کاردانی چاپ

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر
نام رشته علمي كاربردي:  چاپ
مقطع تحصيلي: کارداني
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان: آشنايي با مراحل پيش از چاپ – جاپ – پس از چاپ
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان: اپراتور و نظارت   افست – چاپ گود – فلکسو گرافي – سيلک اسکرين  - صحافي و عمليات تکميلي - ديجيتال
مشاغل قابل احراز: ليتو گرافي – اپراتور ماشينهاي چاپ ( انواع چاپ ها ) صحافي و عمليات تکميلي -  ناظر چاپ – مديريت وتوليد محصولات بسته بندي – دفاتر تبليغاتي و ...
تعريف شغل:
شرح وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي شغل: پيش از چاپ شامل کليه عمليات از ليتو گرافي تا آماده سازي انواع پليت ها ( مانند کليشه براي فلکسو – سيلندر سازي براي چاپ گود- ساخت و حساس کردن توري هاي سيلک اسکرين – صحافي و عمليات تکميلي )
اهميت و ضرورت شغل: اين رشته به عنوان صنعت سوم در دنيا از جايگاه بسيار مهمي برخورد ار است و کليه کتاب ها ، مجلات ، شناسنامه ها ، کار ت ملي ، تمام موادي که بسته بندي مي شوند ، اوراق بهادار ،از جمله کارهايي است که در اين رشته انجام ميشود . اين رشته بر کليه مسايل اقتصادي هنري و فرهنگي تاثير بسيار مهمي دارد . و همچنين يکي از مولفه هاي کشورهاي پيشرفته شمارگان کتاب هاي چاپي مي باشد . که در صنعت چاپ  بوجود مي آيد .
مدارك تحصيلي مورد نياز براي احراز شغل: ديپلم ، فوق ديپلم ، ليسانس و فوق ليسانس چاپ
مهارت‌ها و تجارب و دوره¬هاي آموزشي ويژه براي احراز شغل: مهارت ها شامل اپراتوري با انواع دستگاه ها چاپ ، پيش از چاپ  ( ليتوگرافي ) و پس از چاپ ( صحافي وبسته بندي و عمليات تکميلي ) ، سرويس و نگهداري وتعمير ماشين آلات  و ... مي باشد .
وسايل و ابزار مورد نياز براي انجام دادن شغل: کارگاه با توجه به ماشين الات – ماشين هاي چاپ افست – برش – ترتيب کن ورق – ورق تا کني – ماشين آلات چاپ گود –  چاپ فلکسوو کليشه چسباني – لميت – بسته بندي – سلوفان کشي – ماشين آلات صحافي – دستگاه دوخت فرم کتاب – دستگاه چسب زني – دستگاه گرد کن کتاب – منگنه زن کتاب – سيلک اسکرين – انواع توري ها سيلک و ماشين الات چاپ ديجيتال و ....
خصوصيات جسماني و توانايي هاي بدني لازم براي انجام شغل: دارا بودن صحت کامل بدن ( هر دو دست و پا سالم ) بينايي کامل و نداشتن کور رنگي – شنوايي در حد نرمال
خصوصيات رواني و توانمندي هاي لازم براي انجام شغل: از سلامت کامل روحي و رواني برخوردار باشد  چرا که در اين شغل به دليل حساسيت بالا و کار با ماشين آلات بايد اين توانايي ها را داشته باشد .
ويژگي شخصيتي براي انجام شغل: صبر و حوصله کافي داشته باشد – علاقه به اين رشته را داشته باشد .
محل¬هاي استخدام و اشتغال: کليه چاپخانه ها سطح شهر و چاپخانه هاي دولتي و دفاتر تبليغاتي –  کار گاه هاي صحافي ها
مطلوبيت ها و محدوديت¬ها: به علت چاپ روي اکثر مواد و ماتريالها و کار با رنگ  و تنوع کارها از جذابيت خيلي بالايي برخوردار مي باشد و همچنين چون با کتاب و نوشته سر کار دارد ذوق و شوق زيادي جهت مطالعه کتاب ها را دارد . محدوديت اين رشته گران بودن دستگاههاي آن مي باشد.
آينده شغلي و ميزان درآمد: تا کتاب ، مجله ، نشريات  اوراق بهادار، آگهي ها ، پوستر ، جعبه داروها و قرصها روزنامه ، بنرهاي تبليغاتي و صدها عنوان کار ديگر هست اين رشته وجود دارد. ميزان درآمد بستگي به توانايي و تجربه دارد و بطور متوسط از يک ميليون و پانصد تا 5 ميليون تومان مي باشد.(البته اين درامد اپراتوري و يا کارکنان اين رشته مي باشد ) و براي سرمايه گزار بسيار بالا مي باشد .
توصيه‌ها، پيشنهادها و الزامات براي داوطلبان ورود به شغل: علاقه کافي به اين رشته ، داشتن ذوق هنري و فني
شناخت درست اين رشته ، پيش زمينه در اين رشته ، الزامات براي اين رشته توانايي روحي و جسمي مناسب