کاردانی

کاردانی روابط عمومي

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر
نام رشته علمي كاربردي:
 روابط عمومي
مقطع تحصيلي:
کارداني
قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان:
خبرنويسي- گزارش نويسي- برقراري ارتباط با سازمان هاي مختلف – آشنايي با رسانه هاي مختلف- تفکر نقادانه – اشنا با سيستم مديريت سازماني – اشنايي با برنامه هاي اجرايي مختلف – اشنايي با تبليغات مختلف – برقراري ارتباط درون و برون سازماني –مشارکت در کارهاي اجرايي
قابليت‌ها و مهارت¬هاي حرفه¬اي فارغ التحصيلان:
خبرنويسي- گزارش نويسي – کاربا وبلاگ – شبکه هاي اجتماعي – مديريت محتواي وب –نظرسنجي – تبليغات – سواد رسانه اي 0 برقراري ارتباط درون و برون سازماني – ويراستاري و صفحه ارايي- عکاسي و فيلم برداري- اشنايي با تکنيک هاي خبري و تبليغاتي- برگزاري جشنواره و همايش و نمايشگاه
مشاغل قابل احراز:
مدير روابط عمومي- کارشناس روابط عمومي – کارشناس رسانه – کارشناس برنامه هاي اجرايي مانند جشنواره –همايش و نمايشگاه- کارشناس تشريفات و مراسم ها- کارشناس واحد سمعي و بصري – کارشناس امور تبليغات- با توجه به اينکه دروس مختلف را مي گذرانند يا بيشتر شغل ها اجرايي هستند حتي براي خودشان مي توانند اشتغال زايي کنند
تعريف شغل:
روابط عمومي پل ارتباطي بين مخاطب و سازمان مي باشد- روابط عمومي چشم و گوش مديريت سازمان است- روابط عمومي وکيل مدافع موسسه در بيرون از سازمان و مدعي العموم مردم در داخل سازمان مي باشد
شرح وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي شغل:
شرح و تدوين اخبار- بيانيه – جوابيه و.... ارسال و پيگيري ان در رسانه هاي گروهي –برگزاري نمايشگاه ها – جشنواره ها –همايش ها – نشست ها و بازديدهاو.....- ارتباط مستمر بارسانه ها- ارتباط با مخاطبين درون سازماني و برون سازماني- تهيه گزارش هاي مختلف در زمان هاي گوناگون – بروز رساني سايت و وبلاگ – بررسي اخبار منتشر شده در رسانه ها و ارسال ان به مديريت سازمان و کارکنان – تبليغات سازمان- انتشارات بروشور و مجله
اهميت و ضرورت شغل:
با توجه به گسترش فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي يک سازمان نمي تواند بدون ارتباط با مخاطبين به رشد و تعالي کافي ارتقا يابد . از ان جا که روابط عمومي پل ارتباطي بين سازمان و مخاطب است . به همين دليل وجود کارشناس روابط عمومي در سازما ناهميت مي يابد چرا که روابط عمومي باعث مي شود مخاطبين و افکار عمومي جامعه با خدمات و سازمان اشنا شود از طرفي با ارائه خدمات به مخاطبين ان هاي را همرا ه سازمان مي کند
مدارك تحصيلي مورد نياز براي احراز شغل:
کارداني روابط عمومي و کارشناسي گرايش رسانه يا الکترونيک روابط عمومي
مهارت‌ها و تجارب و دوره¬هاي آموزشي ويژه براي احراز شغل:
خبرنويسي- گزارش نويسي – تبليغات – سواد رسانه اي – سمعي و بصري- فن بيان- مهارت هاي ارتباطي – توانايي کارتيمي با انواع مخاطبين- اشنايي با رسانه ها و فعاليت ان ها
وسايل و ابزار مورد نياز براي انجام دادن شغل:
وب سايت- وسايل خبرنويسي- کامپيوتر –دوربين عکاسي و فيلم برداري
خصوصيات جسماني و توانايي هاي بدني لازم براي انجام شغل:
داراي سلامت ذهنيپف جسمي و حرکتي باشد. به دليل فعاليت هاي مختلف و برقراري ارتباط مشکل حرکتي نداشته باشد. به دليل اينکه گوش و چشم سازمان است. مشکل بينايي و شنوايي نداشته باشد
خصوصيات رواني و توانمندي هاي لازم براي انجام شغل:
روح و روان سالم و سعي کند اين ويژگي ها را داشته باشد . استعداد مديريت- داشتن هيجان و شور- کارافريني- ذوق وشوق- اينده نگري –شخصيت ترغيبي و متقاعد کننده –صداقت- حاضرجواب- فن بيان-فعال- قدرت گوش دادن-خوش برخورد-تفکر
ويژگي شخصيتي براي انجام شغل:
ظاري اراسته مرتب و منظم – ارتباط با ديگران- همسويي با مخاطبان- صداقت- اخلاق حرفه اي – داشتن بيان خوب- اخلاق پسنديده – مثبت انديش – خلاق و نواور- علاقمند- اجتماعي بودن – امانت دار-راستگو
محل¬هاي استخدام و اشتغال:
تمام موسسات و ادرات دولتي و خصوصي همچنين فرد مي تواند اشتغال زايي داشته باشد
مطلوبيت ها و محدوديت¬ها:
پويا – تنوع پذير – ارتباط با افراد درون سازمان- ارتباط با افراد برون سازمان- ارتباط با رسانه ها- ارباط با همه افراد – فعاليت در تمام ساعات
آينده شغلي و ميزان درآمد:
با توجه به اينکه روابط عمومي در سازمان و ادارات دولتي است حقوق و دستمزد ان ها از قانون  مديريت خدمات کشوري تبعيت مي کند در شرکت ها و موسسات مختلف درامد متفاوتي دارند
اينده شغلي: کارشناس روابط عمومي مي توانند در سازمان ها و ادارات مختلف مشغول به کار شوند
توصيه‌ها، پيشنهادها و الزامات براي داوطلبان ورود به شغل:
با توجه به اينکه روابط عمومي وظايف مختلفي را بعهده دارد فردي که مايل باشد  در اين جايگاه قرار بگيرد نياز به مهارت هاي مختلف دراد و قبل از ورود به اين شغل حتما شرايط کاري سخت و فعال بودن هميشگي را بايد مدنظر قرار دهد.
داشتن مهارت هاي نوشتاري- مهارت هاي ارتباطي – فن بيان و.....  ازجمله الزاماتي است که بايد به ان توجه ويژه داشت

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی کاردانی روابط عمومي