کاردانی

کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي

نام گروه تخصصي: فرهنگ و هنر

نام رشته علمي كاربردي:

عکاسي خبري –حرفه اي

مقطع تحصيلي:

کارداني

قابليت‌ها و توانمندي‌هاي مشترك فارغ التحصيلان:

    قابليت توانايي انجام پروژه عکاسي ( خبري –تبليغاتي و مستند)
    شناخت کليه تجهيزات مورد نياز براي يک پروژه عکاس
    اشنايي با مفاهيم تئوريک عکاسي در جهت انتقال پيام عکس

قابليت‌ها و مهارت­هاي حرفه­اي فارغ التحصيلان:

    توانايي لازم جهت استفاده صحيح از دوربين در قطع هاي استاندارد و متوسط و تجهيزهات جانبي
    توانايي لازم در جهت شناخت ، استفاده ازنور- نوردهي و نورپردازي
    توانايي لازم براي استفاده صحيح از بادهي رنگ در عکس و همچنين ترکيب ان در کادر
    اشنايي با سبک هاي مختلف عکاسي من جمله عکاسي خبري
    توانايي لازم جهت عکسبرداري پروژه هاي تبليغاتي – استديويي و مستند( خبري و گزارشي)
    توانايي و مهارت لازم در زمينه خوانش عکس ، جلوه هاي ويژه در عکس ، کپشن نويسي و مجموعه سازي
    اشنايي با فضاي مجازي و استفاده صحيح ان در جهت نشر عکس

مشاغل قابل احراز

:عکاسي خبري- اجتماعي وورزشي – عکاسي تبليغاتي – عکاسي پرتره –عکاسي مجالس

تعريف شغل:

کسي که بصورت حرفه اي از رشته فوق در يکي از گرايشها کسب درامد نمايد

شرح وظايف و مسئوليت‌هاي اصلي شغل:

    اشنايي کامل با تجهيزات و تکنولوژي پيشرفته
    توانايي استفاده صحيح از تکنولوژي و توليد شده در رشته فوق
    قابليت تحويل عکس هاي حرفه اي هم از نظر کيفي و هم از نظر مفهومي در رابطه با گرايش صورت گرفته
    مسئوليت به روز کردن خود در جهت نياز بازار
    مسئوليت در جهت تحويل عکس با استاندارد جهاني

اهميت و ضرورت شغل:

تکنولوژي پيشرفته هنر تصوير د رجهت سهل الوصول نمودن و تاثير گزاري انتقال پيام به صورت ديداري و با توجه به نيازهاي روز جامعه امروز، رشته فوق در همه زمينه هاي علمي و پژوهشي ، هنري ، پزشکي و کليه امور روزمره (عادي –حرفه اي) اداري و امنيتي مداخله دارد و جزء لاينفک زندگي روزمره شده است

مدارك تحصيلي مورد نياز براي احراز شغل:

مدارک اکادميک (دانشگاهي، اموزشگاهي – فني و حرفه اي )

مدارک تجربي( رزومه مهارتي حداقل به مدت 5 سال کار مداوم عملي )

مهارت‌ها و تجارب و دوره­هاي آموزشي ويژه براي احراز شغل:

    شرکت در کارگاه هاي تخصصي بلند مدت و کوتاه مدت
    گذراندن دوره هاي زبان تخصصي جهت استفاده از امکانات و فضاي مجازي و تکنولوژي پيشرفته
    باتلا بردن سطح سواد تئوري و عملي در جهت نياز بازار کار
    کارورزي در کنار اساتيد فن و استفاده از تجربيات ان ها
    گذارندن دوره هايي در زمينه کامپيوتر و عکاسي پيشرفته

وسايل و ابزار مورد نياز براي انجام دادن شغل:

دوربين عکاسي

خصوصيات جسماني و توانايي هاي بدني لازم براي انجام شغل:

بينايي و توانايي جسماني حرکتي در جهت حمل و نقل و استفاده از تجهيزات

خصوصيات رواني و توانمندي هاي لازم براي انجام شغل:

بينايي و توانايي جسماني حرکتي در جهت حمل و نقل و استفاده از تجهيزات

ويژگي شخصيتي براي انجام شغل:

بينايي و توانايي جسماني حرکتي در جهت حمل و نقل و استفاده از تجهيزات

محل­هاي استخدام و اشتغال:

خبرگزاريها –استديوهاي عکاسي – مراکز فرهنگي – تبليغاتي – هنري – صنعتي – اداري – پزشکي و اموزشي- شرگت هاي دولتي و خصوصي صدا وسيما – استديو هاي شخصي داراي مجوز فعاليت

مطلوبيت ها و محدوديت­ها:

تاثير تکنولوژي هاي پيشرفته در اين هنر محدوديت ها را کم نموده است

محدوديت فقط در مسائل و قوانين کشورها و مسائل امنيتي است

آينده شغلي و ميزان درآمد:

با توجه به همه گير شدن رشته فوق و استفاده از ان در کليه رشته هاي ديگر مي توان مشاغل جديد و مدرني تعريف نمود . ميزان درامد در ان بسته به فعاليت و به روز شدن ان مي باشد

توصيه‌ها، پيشنهادها و الزامات براي داوطلبان ورود به شغل:

قبل از ورود به فعاليت در رشته تحقيق و پژوهشي در رابطه با جايگاه اين هنر و تاثير ان در زندگي ، همچنين از ساده انگاري ، فرا واقع گرايي ، نگاه گذرا و صرفا جذابيت و شنيدنيهاي کذب جهت ورود و کسب درامد نامعقول بپرهيزند

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي