کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1575
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1642
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2229
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 2000
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1467
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1451
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1074
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1594
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1519
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 1973
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی