کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 89
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 111
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 108
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 104
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 92
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 90
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 78
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 97
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 91
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 101

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی