کاردانی

نمایش # 
عنوان نویسنده بازدید
کاردانی امور فرهنگي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 253
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز ايراني) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 323
کاردانی نوازندگي حرفه اي (ساز کلاسيک) نگارش یافته توسط محسن آنالویی 313
کاردانی انیمیشن نگارش یافته توسط محسن آنالویی 326
کاردانی تدوین نگارش یافته توسط محسن آنالویی 287
کاردانی چاپ نگارش یافته توسط محسن آنالویی 284
کاردانی روابط عمومي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 191
کاردانی عکاسي خبري –حرفه اي نگارش یافته توسط محسن آنالویی 290
کاردانی کارگرداني سينما نگارش یافته توسط محسن آنالویی 227
کاردانی گرافیک نگارش یافته توسط محسن آنالویی 321

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز کاردانی