معرفی رشته های مرکز

این دانشگاه در رشته های زیر دانشجو می پذیرد.برای اشنا شدن با رشته های می توانید به منو آموزش /معرفی رشته های مرکز مراجعه فرمایید

و یا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش معرفی رشته های مرکز