برنامه امتحانات نیمسال دوم 97_96 اعلام شد

با توجه به اعلام واحد آموزش دانشگاه، برنامه امتحانات نیمسال دوم 97_96 اعلام شد. برای مشاهده ی دروس و تاریخ امتحانات به تابلوی اعلانات آموزش مراجعه نمایید.

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش اطلاعیه ها برنامه امتحانات نیمسال دوم 97_96 اعلام شد