رشته های مقطع کاردانی و کارشناسی

رشته های مقطع کاردانی???

✅کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
✅کاردانی حرفه ای انیمیشن
✅کاردانی حرفه ای چاپ- طراحی چاپ
✅کاردانی حرفه ای روابط عمومی
✅کاردانی حرفه ای سینما- تدوین فیلم
✅کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی
✅کاردانی حرفه ای عکاسی خبری
✅کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی-گرفیک
✅کاردانی حرفه ای موسیقی –نوازندگی ساز ایرانی
✅کاردانی حرفه ای موسیقی - نوازندگی ساز کلاسیک
✅کاردانی حرفه ای موسیقی-آواز ایرانی
✅کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی -عکاسی
✅کاردانی حرفه ای بازیگری


?رشته های مقطع کارشناسی???

✅کارشناسی حرفه ای انیمیشن-کارگردانی
✅کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – الکترونیک
✅کارشناسی حرفه ای روابط عمومی –امور رسانه
✅کارشناسی حرفه ای موسیقی –نوازندگی ساز کلاسیک
✅کارشناسی حرفه ای موسیقی –نوازندگی ساز ایرانی
✅کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
✅کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی-برنامه ریزی فرهنگی
✅کارشناسی حرفه ای سینما –تدوین فیلم
✅کارشناسی حرفه ای سینما-کارگردانی
✅كارشناسي حرفه اي گرافيك-پوستر و نشانه
✅کارشناسی حرفه ای _مجری گری
✅کارشناسی حرفه ای هنرهای نمایشی_تئاتر کاربردی

سوالات متداول

سوالات متداول

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 07-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش راهنمایی دانشجو