فرم پیش ثبت نام کاردانی دانشگاه فرهنگ و هنر کاردانی بهمن 96

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
مرد

وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر

معدل دیپلم(*)
ورودی نامعتبر

رشته های کاردانی دانشگاه فرهنگ و هنر 1(*)
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
/ / ورودی نامعتبر

شماره تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

شماهر تلفن ثابت(*)
ورودی نامعتبر

آدرس کامل پستی
ورودی نامعتبر

تعهد(*)
ورودی نامعتبر

ارسال

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 07-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش پیش ثبت نام کاردانی نیم سال دوم