پیش ثبت نام کارشناسی نیم سال دوم
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
جنسیت (*)
مرد
وضعیت نظام وظیفه
ورودی نامعتبر
معدل کاردانی (*)
ورودی نامعتبر
شکل صحیح ورود معدل 18.55
رشته های کارشناسی (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد / /
ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
شماره تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
آدرس کامل پستی
ورودی نامعتبر
تعهد (*)
ورودی نامعتبر
ارسال

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی آموزش پیش ثبت نام کارشناسی