برای ارتباط با رییس مرکز به طور مستقیم باید درقسمت به ارتباط با رییس دانشگاه را انتخاب کنیدThe Captcha image

برای ارتباط با رییس مرکز به طور مستقیم باید درقسمت به ارتباط با رییس دانشگاه را انتخاب کنید

آدرس ما

تماس با ما

اطلاعات تماس با مرکز

  • شماره تماس: 11-34354400-031
  • آدرس ایمیل : info@uastca-esf1.ac.ir
محل قرارگیری: صفحه ی اصلی درباره ما ارتباط با ما ارتباط با رییس مرکز