ارتباط با آموزش

راه های ارتباطی با آموزش مرکز

راه های ارتباط تلفنی با کارشناسان  آموزش مرکز

تلفن تماس دانشگاه

031-34354400-11

کارشناس آموزش

 تلفن داخلی

 کارشناس امتحانات خانم صالحی

 232

 کارشناس برنامه ریزی آموزش آقای حبیبی

 231

 کارشناس خدمات آموزشی خانم رحیمی

 211

 کارشناس خدمات آموزشی آقای سراجی

 209

 کارشناس دانش آموختگان خانم نادری

 233

کارشناس استاتید خانم فولادفر

 212

امور کلاس ها آقای کریمی

229

محل قرارگیری: صفحه ی اصلی درباره ما ارتباط با ما ارتباط با آموزش